دستورالعمل حمايت از پایان‌نامه‌های تحصيلي

 

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن کرمان در جهت نيل به اهداف توسعه‌ای بخش بازرگاني و به‌منظور بهره‌گیری از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاه‌ها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژه‌های كاربردي موردنياز بخش بازرگاني استان از پایان‌نامه‌های دانشجويان مقطع دکتری و كارشناسي ارشد واجد شرايط، حمايت می‌کند. شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندي دانشجويان مستعد و علاقه‌مند، هدايت و بهره‌برداری از نتايج پایان‌نامه‌های تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگاني و ارتقاي اثربخشی پایان‌نامه‌ها از مهم‌ترین اهداف اين طرح است .

 

Ø       ضوابط:

1.          پایان‌نامه بايد در يكي از زمینه‌های موردنیاز اتاق باشد و به يکي از دو روش زير انتخاب می‌شود:

§       انتخاب موضوع از ميان اولویت‌های پژوهشي اتاق

§       پيشنهاد موضوع پایان‌نامه توسط دانشجو و تائید توسط مرکز مطالعات اتاق

  1. سقف ميزان حمايت اتاق براي مقطع کارشناسي ارشد  50 ميليون ريال و دکتری 100 میلیون ریال است.

3.        دانشجو بايد در ابتدای نسخه نهايي پایان‌نامه، حمايت اتاق از اجراي پایان‌نامه را ذکر کند .

 

Ø       فرآيند حمايت از پایان‌نامه‌ها:

1.        دانشجو پس از انتخاب موضوع و استاد راهنما، فرم درخواست (قابل‌دسترسی در سایت مرکز مطالعات) را تكميل و به همراه مدارک زیر به مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق ارسال می‌کند:

§       معرفی‌نامه از معاونت آموزشي يا اداره تحصيلات تكميلي محل تحصيل و اعلام موضوع انتخابي مصوب در گروه آموزشي 

§       تصوير كارت دانشجويي

§       تصویر کارت ملی

2.        در صورت تائید پروپوزال در اتاق، دانشجو پيگيري لازم جهت نهايي­كردن پایان‌نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع اتاق می‌رساند.

3.        پس از نهايي شدن شرح خدمات پایان‌نامه در دانشگاه، چنانچه تغييراتي به وجود آيد كه مورد تائید مرکز مطالعات اتاق نباشد، از حمايت پایان‌نامه اجتناب می‌شود .

4.        پس از نهايي شدن موضوع در دانشگاه، اتاق جهت حمايت از پایان‌نامه با دانشجو، توافقنامه حمايت از پایان‌نامه تحصيلي را منعقد می‌کند .

5.        دانشجو پس از تدوين پایان‌نامه مطابق با مقررات دانشگاه، يک نسخه نهايي از آن را به همراه فایل  الکترونیکی ( pdf و word ) پایان‌نامه به اتاق ارسال می‌کند .

6.        پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه، دانشجو تمامی  اصلاحات خواسته‌شده در جلسه دفاعيه را در پایان‌نامه اعمال کرده و خاتمه پایان‌نامه را به اتاق اعلام می‌کند. 

*دانشجو می‌باید در صورت اعلام اتاق، طي جلسه‌ای نتايج پژوهش را به علاقه‌مندان در اتاق ارائه نمايند .

 

دانشجویان جهت ارسال مدارک خود، پیگیری وضعیت درخواست، دریافت پاسخ سؤالات خود در این زمینه و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند  با مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی تماس حاصل نمایند .