تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان
ایران، کرمان، کرمان، خیابان بهمنیار بهمنیار 3،
موقعیت ما در نقشه گوگل