گزارش های پژوهشی 

ردیف

عنوان شاخص

سال انتشار

 

1

 گزارش پیشنهادات بخش خصوصی استان جهت ارائه به فراکسیون توسعه جنوب شرق کشور

1401

دریافت

2

 گزارش پیشنهادات بخش خصوصی استان در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1401

دریافت

3

 نظام نامه بهبود محیط کسب و کار

1401

دریافت

4

 مقاله نقش کسب و کارها در پایداری روستا

1401

دریافت

5

  اقدامات اتاق در مسیر گذار از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش بنیان (طراحی و اجرای اینفوگراف)

1400

دریافت

6

  مقاله با عنوان یک دهه تلاش بی‌حاصل و با موضوع فضای کسب و کار

1400

دریافت

7

  مقاله نیم نگاهی به معادن و صنایع معدنی استان کرمان

1400

دریافت

8

  مقاله تحلیلی با عنوان «رقابت در چالش« در خصوص وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط استان

1400

دریافت

9

 مقاله تحلیلی با عنوان سوار بر ریل منابع در خصوص بهره وری آب      

1400

دریافت

10

  مقاله تجربه نگاری دلایل عدم تحقق کامل نتایج مورد انتظار در طرح‌ها و پروژه‌ها

1399

دریافت

11

  گزارش شناسایی قوانین مخل کسب و کار

1399

دریافت

12

  مقاله مدل تعامل سه جانبه موثر برای رهایی از تله فقر در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها

1399

دریافت

13

  گزارش بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد استان

1399

دریافت

14

  مقاله راهکارهای ارتقای بهره وری کشاورزی و معدن استان

1398

دریافت

15

  تدوین مقاله تحت عنوان "ارکان توسعه صنعتی استان"

1398

دریافت

16

تدوین مقاله پژوهشی با موضوع "جایگاه رکن مشاوره در فضای کسب و کار"

1398

دریافت