جهت دریافت فرمت خام پروپوزال مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان برروی کلید دانلود زیر کلیک کنید.

دانلود پروپوزال

ارسال پروپوزال