سومین جشنواره بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان کرمان
برگزاری سومین جشنواره بهره وری و رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی استان کرمان

سومین جشنواره بهره وری و رقابت پذیر استان کرمان برگزار خواهد شد

در راستای عمل به تعهد و مسئولیت اجتماعی خود، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان با هدف سوق دادن توجه اذهان در زیست بوم اقتصادی استان به اهمیت بهره وری و رقابت پذیری در جهان امروز، سومین جشنواره بهره وری و رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی استان را برگزار مینماید.

این جشنواره با حضور مدعوین صاحب نظر کشوری، مدیران و روئسای دستگاه های ستادی استان و جمعی از صاحبان بنگاه های اقتصادی و فعالان این حوزه بصورت حضوری و همزمان برخط برگزار خواهد شد.

سومین جشنواره بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان کرمان
مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی 17 بهمن 1400
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی
اطلس طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان
جانمایی طرح‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان برای نمایش به سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده