شرح خبر جلسه:

در این جلسه سه تیم از تیم‌هایی که پیش از این پیشنهاده خود را ارسال نموده بودند حاضر شده و از آن دفاع نمودند.

دو عدد از این پروپوزال‌ها مربوط به پروژه توسعه بازار در کشورهای آفریقایی و یک پروپوزال مربوط به موضوع صادرات استان کرمان بود.

طاهر ناظم زاده 28 فروردین 1403
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال های پروژه های توسعه بازار در کشورهای آفریقایی و تعیین سطح پتانسیل های صادراتی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق