در این جلسه چهار تیم از تیم‌هایی که پیش از این پیشنهاده‌های خود را ارسال نموده بودند حاضر شده و از آنها دفاع نمودند.

دو عدد از این پیشنهاده‌ها مربوط به پروژه "ورود به بازار کشورهای آفریقایی با توجه به پتانسیل‌های تجاری استان کرمان" و دو عدد مربوط به "تعیین پتانسیل‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی عضو اتاق" بود.

با برگزاری دومین جلسه دفاع از پیشنهاده‌ها و اتمام چهار مورد نهایی، بررسی و دفاع آنها به پایان رسید و به زودی تیم داوری، پیشنهاده‌های انتخابی را اعلام کرده و پروژه منتصب به آن آغاز خواهد شد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی 05 اردیبهشت 1403
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی
سومین جشنواره بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان کرمان
برگزاری سومین جشنواره بهره وری و رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی استان کرمان