متن خبر:

جلسه بررسی نقش و جایگاه استان کرمان در سند ملی آمایش و اعلام نظرات کارشناسی با حضور مشاور ستاد توسعه پسکرانه سواحل مکران از تهران آقای دکتر کرمی شاهرخی در تیرماه 1403 برگزار گردید.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر دفتر آمایش سازمان مدیریت و برنامه، مسئول منطقه 8 کشور در تدوین سند ملی آمایش و تعدادی از مدیران دیگر نیز در این جلسه حضور داشتند.

 شایان ذکر است طی این جلسه نظرات اعضای شورای پژوهشی اتاق بازرگانی کرمان که پیش از این جمع آوری شده بود نیز بیان گردید.

خانم حسین زاده 18 تیر 1403
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی