متن خبر:

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی اتاق بازرگانی کرمان با حضور اعضای اسبق این شورا (در سال 1402) و اعضای منتخب جدید سال1403 از ساعت 7 الی 9 صبح روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور ریاست اتاق به عنوان ریاست شورا برگزار گردید

جناب آقای دکتر سید عبدالمجید جلایی رئییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، جناب آقای دکتر جعفر رودری عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بارز، جناب آقای دکتر حسین مهرابی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مشاور استاندار، جناب آقای دکتر علیرضا  سعیدی معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر، جناب آقای دکتر داریوش بوستانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر، جناب آقای دکتر   ضیایی مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر و جناب آقای دکتر محمدجواد رستمی رئیس مرکز مطالعات حضور داشتند.

دستور کار این جلسه:

-مروری بر شورای پژوهشی 1402

-سیاست گذاری و رسالت‌های اولویت دار شورای پژوهشی در سال 1403

-دو موضوع زیر نیز به روش طوفان فکری مطرح شد:

1)کرمان در افق سال 1420

2)موضوع تحقق اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین در توسعه اقتصادی استان کرمان

در پایان جلسه از اعضاء سابق شورا که در سال 1402 مشارکت فعالی داشتند تجلیل و حکم عضویت اعضای جدید اهدا گردید.

 

خانم حسین زاده 20 اردیبهشت 1403
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی